План прања улица
25/05/2018

План прања улица

У плану је прање улица:

  1. Немањина – поред депоније
  2. Алексе Шантића – пад ка Немањиној
  3. Деспота Стефана
  4. Јаворска
  5. Партизанска

Послови сакупљања ризле вршиће се на Мендином брду, Сарића Осоју, Немањиној улици – поред депоније.