План прања улица
05/04/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Стазе у Великом парку
  2. Пора
  3. Јеловогорска
  4. Златарска.

Послови сакупљања ризле изводиће се на Пори и у улици Милоша Обреновића