План прања улица
08/04/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Проте М. Ненадовића
  2. Милоша Божановића (са крацима)
  3. Војводе Бојовића (са крацима)
  4. Радоја Домановића
  5. Саве Јовановића
  6. Пора
  7. Послови сакупљања ризле изводиће се на Пори.