План прања улица
18/03/2019

План прања улица

План прања улица

 1. Церска
 2. Студеничка
 3. II пролетерске
 4. Доситејева
 5. Јакшићева
 6. Војводе Маслаћа
 7. Марије М. Магазиновић
 8. Метохијска
 9. С. Бана
 10. Краља Петра I
 11. Вишеградска

У плану је реализација послова сакупљања ризле у Немањиној улици и улицама после прања.