План прања улица
20/02/2019

План прања улица

План прања улица

  1. Трг Светог Саве
  2. Круг Опште болнице Ужице

Прање улица изводиће се у времену од 09 до 13 часова.