План одвожења кабастог отпада
28/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Данас, 28.06. кабасти отпад се узима у МЗ Турица, а у уторак 29.06. у МЗ Теразије.