План одвожења кабастог отпада
23/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Данас, 23.06. кабасти отпад се узима у МЗ Севојно, а 24.06. у МЗ Бела Земља.