План одвожења кабастог отпада
17/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Данас, 17.06. кабасти отпад се узима у МЗ Центар, а 18.06. у МЗ Липа. Апелујемо на грађане да не паркирају своја возила у близини
контејнера јер се тиме спречава њихово редовно пражњење и одвожење кабастог отпада.