План одвожења кабастог отпада
15/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Кабасти отпад се одлаже и слаже поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама.
Одвожење се по месним заједницама врши 14-дневно. Данас, 15.06. кабасти отпад се узима у МЗ Теразије, а 16.06. у МЗ Росуље.