План одвожења кабастог отпада
09/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Кабасти отпад се
одлаже и слаже поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама. Одвожење се по месним заједницама врши 14-дневно.
Данас, 09.06. кабасти отпад се узима у МЗ Севојно, а у среду 10.06. у МЗ Бела Земља.