План одвожења кабастог отпада
08/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Кабасти отпад се
одлаже и слаже поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама. Одвожење се по месним заједницама врши 14-дневно.
Данас, 08.06. кабасти отпад се узима у МЗ Крчагово, а у среду 09.06. у МЗ Севојно.