План одвожења кабастог отпада
04/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Кабасти отпад се
одлаже и слаже поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама. Одвожење се по месним заједницама врши 14-дневно.
Данас, 04.06. кабасти отпад се узима у МЗ Липа, а у понедељак 07.06. у МЗ Царина.