План одвожења кабастог отпада
03/06/2021

План одвожења кабастог отпада

РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом. Обавештавају се
грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама.
Кабасти отпад се по месним заједницама одвози 14-дневно. Данас, 03.06. кабасти отпад се узима у МЗ Центар, а у петак 04.06. у МЗ Липа.