План одвожења кабастог отпада
01/06/2021

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош”, РЈ “ Градска Чистоћа” врши послове сакупљања кабастог отпада у складу са планом и програмом.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина
по месним заједницама. Кабасти отпад се по месним заједницама одвози 14-дневно.
Данас, 01.06. кабасти отпад се узима у МЗ Теразије, а у среду 02.06. у МЗ Росуље.