План одвожења кабастог отпада
29/04/2021

План одвожења кабастог отпада

За време ускршњих празника од 30.04 до 05.05. неће се вршити одвожење кабастог отпада. По плану одвожења у
среду 05.05. кабасти отпад се узима у МЗ Росуље. Грађани треба да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера дан до два дана пре датог термина по месним заједницама.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број Call Centra 031/525- 427 , 0800/031-030.