План одвожења кабастог отпада
15/04/2021

План одвожења кабастог отпада

У складу са Планом и програмом данас се кабасти отпад узима у МЗ Бела Земља, а сутра 16.04. у сеоским месним заједницама. Припремљени кабасти отпад грађани треба да одложе поред контејнера дан до два пре датог
термина по месним заједницама. Кабасти отпад се по месним заједницама одвози 14-дневно.
Све додатне информације грађани могу добити позивом на број Call Centra 031/525- 427 , 0800/031-030.