План одвожења кабастог отпада
28/09/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У уторак 29.09.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Теразије.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.