План одвожења кабастог отпада
03/01/2020

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У петак 03.01.2020. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Липа а у понедељак 06.01.2020. у МЗ Царина.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.