План одвожења кабастог отпада
23/12/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У уторак 24.12.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Теразија.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по месним заједницама.