План одвожења кабастог отпада
18/10/2019

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У понедељак 21.10.2019.године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Царина.
Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједница.