Plan detaljne regulacije "Stari grad" u Užicu
27/11/2018

Plan detaljne regulacije „Stari grad“ u Užicu

Planom detaljne regulacije „Stari grad“ u Užicu je obuhvaćeno područje leve i desne obale reke Đetinje, čije su  granice definisane parcelama na kojima se nalazi spomenik kulture – Stara hidrocentrala  „Pod gradom“ na Đetinji, palisadno podgrađe kao deo kulturnog predela, spomenik kulture Srednjovekovni grad, zaštićena okolina utvrđenja kao kulturni predeo sa tunelima, spomenik kulture – električna centrala u Turici , Čitakova stena kao deo zaštićene okoline sa tunelima,   sve katastarske parcele u okviru topografskog područja brda Veliko i Malo Zabučje i Bioktoš, uključujući sve primarne i sekundarne staze, puteve i železničke koloseke koji se nalaze u predmetnom prostoru.

Površina plana cca 556419m².*( cca 56ha)

Odluku o izradi Plana možete preuzeti OVDE.

Grafičke priloge možete preuzeti OVDE

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 18.12.2018.godine do 03. januara 2019. godine u holu  Skupštine grada Užica – hodnik  levo od glavnog ulaza i prostorijama Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove,  ul. Dimitrija Tucovića br. 52 u Užicu. U toku trajanja ranog javnog uvida materijal za rani javni uvid biće izložen i na zvaničnoj internet stranici grada Užica.

Obaveštenje za Rani javni uvid za izradu Plana detaljne regulacije Stari grad možete preuzeti OVDE

Materijal za Rani javni uvid za izradu Plana detaljne regulacije Stari grad možete preuzeti OVDE

Zapisnik sa sastanka sa zainteresovanim stranama u toku ranog javnog uvida za izradu Plana detaljne regulacije Stari Grad u Užicu možete preuzeti OVDE.

Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu Plan detaljne regulacije Stari grad možete preuzeti OVDE.

Objavljen javni uvid za izradu Plana detaljne regulacije Stari grad u Užicu. Objavu možete pogledati OVDE

Usvojena Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije Stari grad u Užicu. Odluku možete pogledati OVDE.

Sva pitanja, primedbe i sugestije u postupku izrade PDR-a, zainteresovani mogu dostaviti putem i-mejl adrese: pdr.starigrad@uzice.rs

Izradu plana detaljne regulacije finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO.