План детаљне регулације "Стари град" у Ужицу
27/11/2018

План детаљне регулације “Стари град” у Ужицу

Планом детаљне регулације “Стари град” у Ужицу је обухваћено подручје леве и десне обале реке Ђетиње, чије су  границе дефинисане парцелама на којима се налази споменик културе – Стара хидроцентрала  „Под градом“ на Ђетињи, пaлисадно пoдграђе као део културног предела, споменик културе Средњовековни град, заштићена околина утврђења као културни предео са тунелима, споменик културе – електрична централа у Турици , Читакова стена као део заштићене околине са тунелима,   све катастарске парцеле у оквиру топографског подручја брда Велико и Мало Забучје и Биоктош, укључујући све примарне и секундарне стазе, путеве и железничке колосеке који се налазе у предметном простору.

Површина плана cca 556419m².*( cca 56ha)

Одлуку о изради Плана можете преузети ОВДЕ.

Графичке прилоге можете преузети ОВДЕ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 18.12.2018.године до 03. јануара 2019. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза и просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Обавештење за Рани јавни увид за израду Плана детаљне регулације Стари град можете преузети ОВДЕ

Материјал за Рани јавни увид за израду Плана детаљне регулације Стари град можете преузети ОВДЕ

Записник са састанка са заинтересованим странама у току раног јавног увида за израду Плана детаљне регулације Стари Град у Ужицу можете преузети ОВДЕ.

Извештај о обављеном раном јавном увиду План детаљне регулације Стари град можете преузети ОВДЕ.

Објављен јавни увид за израду Плана детаљне регулације Стари град у Ужицу. Објаву можете погледати ОВДЕ

Усвојена Одлука о доношењу Плана детаљне регулације Стари град у Ужицу. Одлуку можете погледати ОВДЕ.

Сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде ПДР-а, заинтересовани могу доставити путем и-мејл адресе: pdr.starigrad@uzice.rs

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.