План детаљне регулације "Стари град" у Ужицу
27/11/2018

План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу

Планом детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу је обухваћено подручје леве и десне обале реке Ђетиње, чије су  границе дефинисане парцелама на којима се налази споменик културе – Стара хидроцентрала  „Под градом“ на Ђетињи, пaлисадно пoдграђе као део културног предела, споменик културе Средњовековни град, заштићена околина утврђења као културни предео са тунелима, споменик културе – електрична централа у Турици , Читакова стена као део заштићене околине са тунелима,   све катастарске парцеле у оквиру топографског подручја брда Велико и Мало Забучје и Биоктош, укључујући све примарне и секундарне стазе, путеве и железничке колосеке који се налазе у предметном простору.

Површина плана cca 556419m².*( cca 56ha)

Одлуку о изради Плана можете преузети ОВДЕ.

Графичке прилоге можете преузети ОВДЕ

Сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде ПДР-а, заинтересовани могу доставити путем и-мејл адресе: pdr.starigrad@uzice.rs

Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.