Petković: "Stekli su se uslovi za ponovno korišćenje vode iz akumulacije Vrutci"
31/01/2019

Petković: „Stekli su se uslovi za ponovno korišćenje vode iz akumulacije Vrutci“

Nakon pet godina od pojavljivanja algi u akumulaciji Vrutci, i svega dve godine od početka zahtevnih, složenih i skupih radova na rekonstrukciji i dogradnji fabrike vode „Petar Antonijević“ u Užicu, danas su započete aktivnosti u cilju prelaska na redovno snabdevanje građana Užica vodom sa akumulacije Vrutci, kako je to bilo i decenijama pre pojave algi. Ove aktivnosti će, po rečima gradonačelnika Užica Tihomira Petkovića, trajati 20-25 dana u zavisnosti od trajanja neophodnih analiza vode.

Večeras će se, posle pet godina, ponovo pustiti voda sa akumulacije Vrutci, koja će biti prerađena, sada u novom postrojenju, a nakon toga ispuštena u kišnu kanalizaciju i neće ulaziti u vodovodnu mrežu grada. Ovo je, po rečima gradonačelnika, neophodno kako bi se uradile potrebne analize vode iz akumulacije Vrutci nakon prerade najsavremenijim tehnologijama kojim raspolaže nova fabrika vode.

Obzirom da se na rezultate ovih analiza čeka oko 10 dana, građani Užica će već od sutra ujutru ponovo piti vodu sa Sušičkih vrela, sve dok rezultati ne budu gotovi.

Nakon dobijanja rezultata o kvalitetu vode iz akumulacije Vrutci, prerađene u novoj fabrici, u vodovodnu mrežu grada će biti puštena voda iz akumulacije Vrutci, koja će u prvih deset dana biti „tehnička“, odnosno voda za sanitarno-higijensku upotrebu. „Tih deset dana, jedan deo građana Užica, njih oko 50.000, će imati obezbeđenu vodu za piće iz cisterni i flaširanu vodu.“- rekao je Petković i dodao:

„Za to vreme neophodno je uraditi tri uzastopne analize vode sa Vrutaka u vodovodnoj mreži, što će trajati od 12 do 15 dana. Ukoliko one pokažu da je voda dobrog kvaliteta, očekujemo da oko 20-25. februara građani Užica počnu ponovo da koriste vodu sa akumulacije Vrutci kao izvor snabdevanja pijaćom vodom.“

„Dodatna povoljna okolnost je i činjenica da se nakon poslednje „velike“ analize sirove vode iz akumulacije Vrutci pokazalo da je voda u akumulaciji odličnog kvaliteta i da na mestima sa kojih se uzima voda nema algi.“- rekao je Petković.

Ocenjujući ovaj projekat kao najvažniji za Užičane u poslednjih nekoliko decenija gradonačelnik Petković je istakao zahvalnost Vladi Republike Srbije i Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture na velikoj podršci koju su sve vreme trajanja realizacije projekta pružali Užicu.

„U prethodne dve godine  je Vlada republike Srbije preko Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture uložila oko 6 miliona evra u fabriku vode, osim toga Vodovod je sa 50 miliona dinara finansirao dodatne radove i Grad Užice sa 20 miliona izmeštanje dalekovoda.“- naveo je Petković.