Ove godine u planu ponovno uvođenje odnosno unapređenje primarne selekcije otpada na području grada
13/04/2017

Ove godine u planu ponovno uvođenje odnosno unapređenje primarne selekcije otpada na području grada

Primarna selekcija otpada bi ponovo trebalo da zaživi u Užicu od ove godine. Radna grupa za unapređenje sistema primarne selekcije otpada je osmislila model koji će se primenjivati na teritoriji čitavog grada. Model, prema rečima gradske većnice Dunje Đenić, predstavlja nadgradnju prvobitnog sistema, uspostavljenog u gradu 2011. godine, koji je podrazumevao razdvajanje otpada na suvu i mokru frakciju.
Inače, primarna selekcija otpada je započeta u Užicu 2011. godine, kada je u centralnoj zoni grada postavljeno 146 kontejnera za suvi otpad i 16 kontejnera plave boje za odlaganje staklene ambalaže.
Iz JKP „Bioktoš“ uveravaju da građane Užica neće skuplje koštati usluga iznošenja smeća nakon ponovnog uvođenja primarne selekcije otpada.