Ostvarenje prihoda budžeta Grada 101%
04/01/2018

Ostvarenje prihoda budžeta Grada 101%

Tendencija dobrog planiranja i odgovornog upravljanja lokalnim finansijama Grada Užica se manifestuje i kroz izveštaje o realizaciji budžeta za 2017. godinu. Naime, ostvarenje prihodovne strane budžeta u prethodnoj godini je 101%.

“U apsolutnim iznosima to je 2.830.718.702,00 dinara što je više od prvobitno planiranih 2.805.469.477,00. Ovo je dokaz da smo, pored samo dva rebalansa koja smo imali tokom 2017. godine, odlično planirali i realizovali budžet, koji je inače najveći do sada” ističe Miodrag Petković, član gradskog veća zadužen za finansije.
Da je finansijska pozicija Užica dobra posebno ukazuje sledeći podatak: prihod od poreza na zarade je ostvaren u iznosu 107,34% za čak 75 miliona dinara više od prvobitno planiranih.
“To su najzdraviji prihodi jer pokazuju da privreda funkcioniše, da se zarade isplaćuju, da postoji živa ekonomska aktivnost” zaključuje Petković.