План доношења општих аката

ПЛАН
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА

1.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за инспекцијске послове
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
2.
Назив општег акта

Одлука о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције “Ужички програм локалног партнерства”

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за послове органа града
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке