План доношења општих аката

На основу члана 80. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица број 4/2019) и члана 12. Одлуке о о начину и
поступку учешћа грађана ужица у пословима града, на седници Градског већа града Ужица, одржаној __.__. 2019. године,
усвојен је

ПЛАН
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА
ЗА 2019. ГОДИНУ

1.
Назив општег акта

Одлука о припреми кадровског плана

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
2.
Назив општег акта

Одлука о јавним паркиралиштима

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за инфраструктуру и развој
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
3.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за инспекцијске послове
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
4.
Назив општег акта

Одлука о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства“

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за послове органа града
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке