План доношења општих аката

ПЛАН
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА

1.
Назив општег акта

Одлука о градским управама

Почетак израде општег акта
09/09/2019
Рок за слање предлога

Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
2.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину

Почетак израде општег акта
10/08/2019
Рок за слање предлога

11/09/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
3.
Назив општег акта

Одлука о оснивању Градског центра за социјалну заштиту

Почетак израде општег акта
20/05/2019
Рок за слање предлога

10/06/2019
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
4.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о градском водоводу

Почетак израде општег акта
20/05/2019
Рок за слање предлога

10/06/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
5.
Назив општег акта

Одлука о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене и на површинама планираним за јавну намену

Почетак израде општег акта
20/05/2019
Рок за слање предлога

10/06/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
6.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину

Почетак израде општег акта
10/05/2019
Рок за слање предлога

11/06/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
7.
Назив општег акта

Одлука о начину и поступку учешћа грађана Ужица у пословима Града

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за послове органа града
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
8.
Назив општег акта

Одлука о оглашавању на територији града Ужица

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за урбанизам и ЈП Ужице развој
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
9.
Назив општег акта

Одлука о припреми кадровског плана

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
10.
Назив општег акта

Одлука о јавним паркиралиштима

Почетак израде општег акта
27/03/2019
Рок за слање предлога

11/04/2019
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за инфраструктуру и развој
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке