Plan donošenja opštih akata

PLAN
DONOŠENJA OPŠTIH AKATA GRADA UŽICA

1.
Naziv opšteg akta

Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Užica za 2022. i 2023. godinu

Početak izrade opšteg akta
15/11/2021
Rok za slanje predloga

17/01/2022
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
2.
Naziv opšteg akta

Predlog Akcionog plana za palijativno zbrinjavanje 2022-2026.

Početak izrade opšteg akta
29/10/2021
Rok za slanje predloga

31/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
3.
Naziv opšteg akta

Nacrt javnog ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Užica

Početak izrade opšteg akta
10/08/2021
Rok za slanje predloga

16/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
4.
Naziv opšteg akta

Predlog odluke o komunalnim taksama za 2022. godini

Početak izrade opšteg akta
01/09/2021
Rok za slanje predloga

05/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
5.
Naziv opšteg akta

Nacrt predloga prihoda i rashoda za 2022. godinu

Početak izrade opšteg akta
01/09/2021
Rok za slanje predloga

05/12/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
6.
Naziv opšteg akta

Nacrt prihoda i rashoda Grada Užica za 2021. godinu- rebalans II

Početak izrade opšteg akta
03/09/2021
Rok za slanje predloga

20/09/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
7.
Naziv opšteg akta

Nacrt prihoda i rashoda Grada Užica za 2021. godinu

Početak izrade opšteg akta
10/05/2021
Rok za slanje predloga

11/06/2021
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
8.
Naziv opšteg akta

Odluka o komunalnim taksama za 2021. godinu

Početak izrade opšteg akta
23/11/2020
Rok za slanje predloga

07/12/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
9.
Naziv opšteg akta

Nacrt prihoda i rashoda Grada Užica za 2021. godinu

Početak izrade opšteg akta
10/09/2020
Rok za slanje predloga

01/12/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
10.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2020.godinu-rebalans III

Početak izrade opšteg akta
25/09/2020
Rok za slanje predloga

13/10/2020
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke