Olakšice kod komunalnih taksi - Firmarine

Olakšice kod komunalnih taksi – Firmarine

Olakšice kod komunalnih taksiFirmarine
(Sl. list 42/16 i Sl. list 42/14)

Grad Užice nije propisao firmarine u maksimalnom dozvoljenom iznosu koje predvića Zakon o finansiranju lokalne samouprave već je za različite obveznike plaćanja firmarine na taj način dao određene olakšice.

Obveznici firmarine su

1. Pravna lica i preduzetnici koji ostvaruju godišnji prihod preko 50.000.000,00 din. Zakonski propisana taksa za isticanje firme (firmarina) je za posebne delatnosti (bankarstvo, osiguranje, proizvonja i trgovina duvanskih proizvoda, poštanske, telefonske i mobilne usluge, elektroprivreda, kockarnice, noćni barovi…) do 10 prosečnih bruto plata, što za Grad Užice iznosi 661.100,00 din.

Grad Užice je propisao taksu za isticanje firme za ovu grupu obveznika u iznosu od 24.000,00 din do 319.000,00 din.

2. Pravna lica koja su razvrstana kao mala i srednja i preduzetnici po zakonu plaćaju od dve prosečne plate što za Grad Užice iznosi 132.220,00 din.

Grad Užice je propisao taksu za isticanje firme za ovu grupu obveznika u iznosu od 26.000,00 din. do 64.000,00 din.

3. Pravna lica koja su razvrstana kao velika po zakonu plaćaju do tri prosečne plate što za Grad Užice iznosi oko 198.330,00 din.

Grad Užice je propisao taksu za isticanje firme za ovu grupu obveznika u iznosu od 67.000,00 din. do 96.000,00 din.

Grad Užice je doneo odluku da umanji iznos firmarine za sledeće delatnosti:

  • 20% za obveznike koji su registrovani za obavljanje  proizvodne delatnosti
  • 50% za obveznike koji su registrovani za obavljanje delatnosti proizvodnje hleba i peciva
  • 50% za obveznike koji delatnost obavljaju u više izdvojenih poslovnih jedinica
  • 50% za svaku sledeću istaknutu firmu