Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу
27/09/2018

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/15 и 80/17), Правилника  о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 16/2017 и 111/2017) и члана 1.Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица («Сл. лист града Ужица» « број 21/18), градоначелник града Ужица је дана 26.09.2018.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

и расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

I

-Предмет јавног надметања-

 

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица у следећим катастарским општинама:

    Целокупан текст огласа са списком парцела по катастарским општинама можете погледати ОВДЕ.