Одржане обуке запослених у јавном сектору за рад у програму Property INFO
24/06/2019

Одржане обуке запослених у јавном сектору за рад у програму Property INFO

У оквиру пројекта “Јавна својина за развој јавног сектора”, у четвртак 20. јуна и петак 21. јуна 2019. године, одржане су обуке запослених у локалним самоуправама и јавним предузећима за коришћење програма за управљање јавном имовином у општини Бајина Башта и граду Ужицу.

Програми Property INFO који су набављени кроз пројекат ће остати трајно у власништву локалних самоуправа и олакшаће евидентирање, управљање и анализу непокретности у јавној својини општине Бајина Башта и града Ужица, као и њихов благовремени унос у регистар Републичке дирекције за имовину Републике Србије која води јединствену евиденцију о непокретностима у јавној својини.

Пројекат “Јавна својина за развој јавног сектора”, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Exchange 5. Програм Exchange 5 реализује Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, из средстава ИПА 2014, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.