Одржана трећа обука субјеката за одбрану од поплава
12/12/2018

Одржана трећа обука субјеката за одбрану од поплава

Зграда Црвеног крста у Ужицу била je, 12. децембра, место одржавања треће по реду обуке субјеката који се укључују у одбрану од поплава, командног састава и припадника јединица цивилне заштите које се формирају на угроженом подручју. Полазници из Бајине Баште, Вишеграда и Ужица, на обуци су обрадили две доминантне теме:

– Систем заштите и спасавања, место и улога цивилне заштите, извори, врсте и облици угрожавања људи и материјалних и културних добара;

– Основе прве медицинске помоћи.

Обуци су присуствовали командири јединица цивилне заштите и њихови заменици, затим повереници за угрожено подручје и њихови заменици, као и особе задужене за ванредне ситуације у три локалне самоуправе.

Посебно пажњу је изазвала, више него практична инструктивна обука из широког спектра подтема у оквиру теме Основе прве медицинске помоћи, коју је извео инструктор Црвеног крста. Том приликом је објашњено низ ситуација и практичних примера конкретног поступања у истима, почев од извођења процедуре оживљавања особе без свести, до санирања посекотина, имобилизације прелома и сл. И овога пута се показало да је практични рад најинспиративнији за полазнике, те да ће ова група полазника већ у 2019. години попримити праве одлике тимског рада и комплетирати своја теоријска знања, стечена у досада реализованом циклусу обука.

Детаљна агенда обуке се може видети овде.

Ова обука је део пројекта „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“, који се финансира средствима Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.