Од Министарства за заштиту животне средине новац за праћење квалитета ваздуха
03/06/2021

Од Министарства за заштиту животне средине новац за праћење квалитета ваздуха

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је уговоре са представницима 17 Завода за јавно здравље и института, међу којима је и Завод за јавно здравље Ужице, на основу којих ће им Министарство доделити 25,5 милиона динара за потребе праћења квалитета ваздуха у 2021. години.

Министарка Вујовић је истакла да је унапређење квалитета ваздуха у Србији један од главних приоритета у министарству које води, а у том смислу важну улогу има државна мрежа мониторинга квалитета ваздуха.

“Циљ мерења је да утврдимо какав је тренд у променама квалитета ваздуха и зато су нам добијени подаци од завода и института драгоцени, нарочито када узмемо у обзир да министарство ове године, у оквиру мера за побољшање квалитета ваздуха, субвенционише замену котлова у топланама, јавним установама и индивидуалним ложиштима. Већ у следећој грејној сезони имаћемо податке у којој мери је направљен помак по питању побољшања квалитета ваздуха у локалним срединама у којима реализујемо пројекте”, истакла је Вујовић.

Заводи за јавно здравље и институти контролишу квалитет ваздуха на укупно 37 мерних места, у оквиру државне мреже мониторинга која је успостављена Уредбом о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха. Квалитет ваздуха се контролише према утврђеном броју и распореду мерних места, обиму, врсти и учесталости мерења.