Obnova fasada u centru grada
13/09/2017

Obnova fasada u centru grada

Grad Užice, radi podsticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada stambenih zgrada, donelo je odluku da sufinansira obnovu fasada stambenih zgrada na području grada Užica po zonama, a da ostatak sredstava do pune vrednosti radova, sufinansiraju stanari zgrada. Posle raspisivanja konkursa interesovanje za obnovu fasada iskazalo je 7 užičkih zgrada. Grad Užice je za ovu primenu iz svog budžeta izdvojilo oko 7 miliona dinara, a radovi bi trebalo da počnu do kraja septembra.

„Svih sedam zahteva su ispunili uslove, dostavili su odgovarajući dokumentaciju, s tim što je jedna zgrada zvanično odustala. Stanari će sami raspisivati tender, sprovesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača, kao i imenovati nadzorni organ a Grad će imenovati stručno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem tih radova. Važno je istaći da su stambene zgrade bile dužne da obezbede sredstva za sufinansiranje obnove fasade u punom iznosu, a  tek kad se završi ceo posao na obnovi fasade Grad vrši uplatu sredstava koji je predviđen ugovorom“ istakao je načelnik Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti Petar Vujadinović.

Predsednica skupštine stanara zgrade u Ulici Dr Veselina Marinkovića 4/6, Jelena Drulović je istakla značaj podrške Grada u ovom projektu: „Planiramo da izvođač radova bude JP „Stan“, na taj način imamo mogućnost plaćanja na 24 meseca a cena obnove fasada je oko 2.500.000 dinara što ne bismo mogli finansirati sami, tako da nam subvencija od 30%, koju daje Grad, mnogo znači“.

U naredna dva meseca novim fasadama pohvaliće se stanari u ulicama Trg Svetog Save 4, Dimitrija Tucovića  50, Nikole Pašića  35.

Grad Užice takođe sufinasira objekte koji su pod zaštitom države i to sa 80%. Postupak raspisivanja tendera i izbor izvođača, u tom slučaju, sprovodi Grad Užice pa će tako sredstva za obnovu fasada dobiti stanari u Obilićevoj ulici kao i zgrada u Ulici Dimitrija Tucovića 88.