Обнова фасада у центру града
13/09/2017

Обнова фасада у центру града

Град Ужице, ради подстицања очувања и обнове што већег броја фасада стамбених зграда, донело је oдлуку да суфинансира обнову фасада стамбених зграда на подручју града Ужица по зонама, а да остатак средстава до пуне вредности радова, суфинансирају станари зграда. После расписивања конкурса интересовање за обнову фасада исказало је 7 ужичких зграда. Град Ужице је за ову примену из свог буџета издвојило око 7 милиона динара, а радови би требало да почну до краја септембра.

„Свих седам захтева су испунили услове, доставили су одговарајући документацију, с тим што је једна зграда званично одустала. Станари ће сами расписивати тендер, спровести поступак избора најповољнијег понуђача, као и именовати надзорни орган а Град ће именовати стручно лице које ће вршити надзор над извођењем тих радова. Важно је истаћи да су стамбене зграде биле дужне да обезбеде средства за суфинансирање обнове фасаде у пуном износу, а  тек кад се заврши цео посао на обнови фасаде Град врши уплату средстава који је предвиђен уговором“ истакао је начелник Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Петар Вујадиновић.

Председница скупштине станара зграде у Улици Др Веселина Маринковића 4/6, Јелена Друловић је истакла значај подршке Града у овом пројекту: „Планирамо да извођач радова буде ЈП „Стан“, на тај начин имамо могућност плаћања на 24 месеца а цена обнове фасада је око 2.500.000 динара што не бисмо могли финансирати сами, тако да нам субвенција од 30%, коју даје Град, много значи“.

У наредна два месеца новим фасадама похвалиће се станари у улицама Трг Светог Саве 4, Димитрија Туцовића  50, Николе Пашића  35.

Град Ужице такође суфинасира објекте који су под заштитом државе и то са 80%. Поступак расписивања тендера и избор извођача, у том случају, спроводи Град Ужице па ће тако средства за обнову фасада добити станари у Обилићевој улици као и зграда у Улици Димитрија Туцовића 88.