Raspisan javni poziv za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica
27/02/2018

Raspisan javni poziv za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica

Radi podsticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada stambenih zgrada, Grad Užice će i ove godine sufinansirati obnovu fasada stambenih zgrada na svom području po zonama, a ostatak sredstava do pune vrednosti radova, sufinansiraju stanari zgrada.

Od ove godine Grad je odlučio da sufinansira i obnovu horizontalnih i vertikalnih oluka i fasadnih opšivki (solbanci, fasadni venci i ispadi).

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih zgrada imaju stambene i stambeno – poslovne zgrade koje su namenjene za stanovanje i sastoje se od najmanje pet stanova kao i stambene i stambeno-poslovne zgrade u okviru prostorno kulturno- istorijskih celina koje se sufinansiraju, bez obzira na broj stanova.

Stanari će sami raspisivati tender, sprovesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača, kao i imenovati nadzorni organ a Grad će imenovati stručno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem tih radova. Važno je istaći da su stambene zgrade dužne da obezbede sredstva za sufinansiranje obnove fasade u punom iznosu, a  tek kad se završi ceo posao na obnovi fasade Grad vrši uplatu sredstava koji je predviđen ugovorom.

Grad Užice takođe sufinasira objekte koji su pod zaštitom države i to sa 80%. Postupak raspisivanja tendera i izbor izvođača sprovodi Grad Užice.

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Užica.

Prijave se podnose na sledeću adresu:

GRAD UŽICE, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 52 (za Komisiju za obnovu fasada stambenih zgrada) ili lično u prijemnu kancelariju broj 12 Gradske uprave Užice, na istoj adresi.

Zainteresovani učesnici javnog oglasa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava mogu dobiti detaljnije informacije od Nikole Nikolića, na telefon broj 031/590-105.

Javni poziv  za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica možete pogledati OVDE