Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада
14/06/2018

Обавештење за грађане о одлагању грађевинског отпада

ЈКП „Биоктош“ обавештава грађане да све врсте грађевинског отпада могу одлагати на депонији “Сарића Осоје”.