Обавештење о резултатима испитивања воде са Јавне чесме у Великом парку
30/05/2018

Обавештење о резултатима испитивања воде са Јавне чесме у Великом парку

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
29.05.2018.год.
У ж и ц е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА ВОДЕ СА ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ВЕЛИКОМ ПАРКУ

 

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој обавештава јавност да је извршено испитивање воде са Јавне чесме у Великом парку и утврђено да вода није за пиће (хемијски исправна, бактериолошки неисправна).

Извештај о испитивању воде можете погледати ОВДЕ.