Обавештење о решењу носиоца пројекта УЖИЦЕ-ГАС АД Ужице
26/03/2019

Обавештење о решењу носиоца пројекта УЖИЦЕ-ГАС АД Ужице

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовићa бр.52

 

На основу чл.10. став 1. и 2.  а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС, бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «УЖИЦЕ–ГАС АД Ужице», ул.Љубе Стојановића бр.4, мат.бр. 20305444, ПИБ: 105077040, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат «Доградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, цевима од полиетилена (HDPE)», при чему је дужина трасе гасовода износи  26.630 метара, пречникa цевовода 125/90/63/40/25 mm. Планирани потрошачи природног гаса су већи индустријски, пословни објекти и индивидуална домаћинства насеља Љубање – Бела Земља – Дријетањ и Качер.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-06/19 од 21.03. 2019. године да за напред наведени пројекат: «Доградња дистрибутивне гасне мреже притиска до 4 бара, цевима од полиетилена (HDPE)» није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II – Уредбе, пројекти за које се може захтевати израда Студије су према критеријума за одлучивање – дужина цевовода преко 10 km и пречника преко 150 mm, док је наведени пројекат према достављеној документацији носиоца пројекта – дужине трасе гасовода 26.630 метара, а пречникa цевовода испод 150 mm (125/90/63/40/25 mm).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.