Обавештење о продужењу рока за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу
28/11/2019

Обавештење о продужењу рока за набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације објављују

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

за

набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију / реконструкцију објеката у Параћину, Крушевцу и Ужицу

Министарство рударства и енергетике Републике Србије у сарадњи са Државним секретаријатом за економске послове Швајцарске Конфедерације, објављују да се рок за за подношење понуда за Набавку и уградњу постројења и опреме за енергетску санацију/реконструкцију четири (4)објекта у Параћину, шест (6) објеката у Крушевцу и пет (5) објеката у Ужицу одлаже за недељу дана.

Нови рок за подношење понуда је 09. децембар 2019 пре 10:00.

Амандман са детаљним описом се налази у приложеном документу. ОВДЕ

Комплетна тендерска документација је доступна на швајцарској веб страници за јавне набавке (СИМАП)  www.simap.ch.

 

Ministry of Mining and Energy and State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing

NOTICE FOR TENDER SUBMISSION POSTPONEMENT

for

supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of buildings in Paraćin, Kruševac and Užice

 Ministry of Mining and Energy in collaboration with the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation are publishing postponement of the deadline for tender submission for supply and installation of plant and equipment for energy efficiency rehabilitation / reconstruction of four (4) buildings in Paraćin, six (6) buildings in Kruševac and five (5) buildings in Užice for one week.

New deadline for submission offers is 9th December 2019 before 10:00.

Amendment with detailed description is provided in the attached document. HERE

Complete tender documentation is available on the Swiss website for public procurement (SIMAP) www.simap.ch.