Обавештење о пријему Захтева за ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом-Ваљаоница бакра Севојно
20/07/2020

Обавештење о пријему Захтева за ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом-Ваљаоница бакра Севојно

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

VI Број: 502-20/10

Датум: 15.07.2020.год.

 

На основу члана 16. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закони) даје следеће:

 

                 Обавештење о пријему Захтева за ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно

 

Оператер «Ваљаоница бакра – Севојно» а.д., Севојно, улица Првомајска бб,  матични број 07606273, шифра делатности 2444, је дана 10.07.2020. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 502-20/10 за ажурирање – Радног плана постројења за управљање отпадом, која се налази на кат.парцели бр. 4342/1 КО Севојно, у Севојну. Захтев за ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно је поднет у складу са чланом 16. Закона о управљању отпадом.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб., у Ужицу. Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.