Obaveštenje o prijemu zahteva nosioca projekta "Rad-Rašo" d.o.o
25/06/2020

Obaveštenje o prijemu zahteva nosioca projekta “Rad-Rašo” d.o.o

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Broj: 504-2/19

Datum: 24.06.2020.god.

 

Na  osnovu  člana 68 stav 1. tačka 1. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 36/09 , 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon)  daje sledeće:

 

Obaveštenje  o  prijemu  Zahteva za izmenu i dopunu  

Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i mehanički tretman  neopasnog otpada

 

Operater postrojenja «RAD-RAŠO» DOO, ul. Duboki Potok bb, PIB 100600885, MB 06285597, šifra delatnosti 3832 – ponovna upotreba razvrstanih materijala, je dana 15. juna 2020. godine podneo Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj – zahtev VI broj 504-02/19 za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i mehnički  tretman neopasnog otpada koji se nalazi na kat. parceli br. 4182/1 KO Sevojno, u ul.Dragačevska bb., na teritoriji grada Užica. Zahtev za izmenu integralne dozvole za neopasan otpad podnet je zbog izmene i dopune Rešenja, registarski broj dozole 13, izdato pod brojem VI 504-02/19 od  03. septembra 2019.godine. Dozvola se dopunjuje u delu koji se odnosi na Tačku V, podtačka 4.4. identifikaciju otpada prema vrsti, količini i svojstima.

Uvid u sadržinu zahteva i podnetu dokumentaciju možete izvršiti svakog radnog dana od 09,00 do 15,00 časova,  u kancelariji Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na drugom spratu zgrade – Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u Užicu. Zainteresovana javnost može dostaviti svoja mišljenja i predloge u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.