Обавештење о потврди урбанистичког пројекта - Изградња вишепородичног стамбеног објекта у Шумадијској 46.
21/08/2017

Обавештење о потврди урбанистичког пројекта – Изградња вишепородичног стамбеног објекта у Шумадијској 46.

Потврду да Урбанистички пројекат за дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања у оквиру шире контактне зоне градског центра дефинисане ГУП-ом града Ужица до 2020. године и изградњу вишепородиничног стамбеног објекта на грађевинској парцели формираној од кат. парцеле бр.4712 КО Ужице и дела кат. парцеле бр.4711 КО Ужице, у Ужицу, Шумадијска 46 није у супротности са Генералним урбанистичким планом Града Ужица до 2020.године можете преузети ОВДЕ.

Комплетну документацију везану за Пројекат можете преузети ОВДЕ.