Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Телеком Србија" а.д.
22/05/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
VI Број: 502-8/20
Датум: 20.05.2020.год.

 

На основу члaна 20, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 109. и 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и доградње радиобазне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ – Крчагово» која се планира на крову Здравственог центра «Ужице», на адреси у ул. Милоша Обреновића бр. 17, на кат.парцели бр. 10636, КО Ужице, град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/2005), увид у поднету Студију се може извршити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину  и чл. 5. наведеног Правилника дана 15. јуна 2020. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, Град Ужице. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Студију о процени утицаја на животну средину РБС мобилне телефоније Ужице 16 и нетехнички краћи приказ