Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "РАД-РАШО"доо
20/02/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “РАД-РАШО”доо

 

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

 

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носиоца пројекта предузеће «РАД-РАШО» ДОО, ул. Дубоки Поток бб, ПИБ 100600885, МБ 06285597, Град Ужице, поднео – Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: «Складиштење и механички третман неопасног отпада» који се налази у ул. Драгачевска бб. у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно, површине 2.89 ха,  у Ужицу.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл.гласник РС», бр. 69/2005), увид у поднету Студију се може извршити у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. Студију можете погледати ОВДЕ.

У складу са чл. 4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у улици Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину  и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 19. марта 2019. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра («Шарена сала»), у ул. Петра Ћеловића бб., град Ужице.