Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Ларго" д.о.о. Бела Земља
21/08/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Ларго” д.о.о. Бела Земља

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Број:    502-18/20

Датум: 19.08.2020.год.

 

На основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – Ларго д.о.о, ул. Попова Вода бб, Бела Земља, Ужице,  поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња нове индустријске хале у којој ће се производити гумене смеше“ на кат. парцели бр. 1170/2 КО Дријетањ, у ул. Попова вода бб, Бела Земља, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.