Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта-Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52
28/02/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта-Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр.52

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Број: 502-5/20
Датум: 28.02.2020.год.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта – Град Ужице, Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, мат. број:  07157983, ПИБ: 101503055, поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградње потисног цевовода за дистрибуцију воде од резервоара Пора 1 до резервоара Пора 2 у дужини приближно 1075 метара“, у Ужицу, на кат. парцелама бр. 1746/1, 1746/2, 1745/1, 1746/3, 5532, 1954, 12058, 586/1, 587, 1757  и 1746/4 све КО Ужице, град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.