Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "Филип Јевтић ПР Радња за сакупљање отпада ЕКО МОУНТАИН Севојно"
28/02/2020

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Филип Јевтић ПР Радња за сакупљање отпада ЕКО МОУНТАИН Севојно”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 504-2/20

 

   Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица

 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, на основу члана 69. и члана 70.  Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закони), објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица. Надлежни орган обавештава јавност да је 27.02.2020.године носилац пројекта „Филип Јевтић ПР Радња за сакупљање отпада ЕКО МОУНТАИН Севојно“ ул. Радише Бугариновића бб., 31205 Севојно (регистарски број 64345451, ПИБ 109670284) поднео захтев за издавање дозволе за транспорт неопасног отпада на територији града Ужица.

Оператер ће неопасан отпад преузимати у предузећима у кoјима настају одређене врсте отпада у поступку производње и даље транспортовати до крајње локације. Са предузећима је оператер склопио уговор  о преузимању одређених врста отпада са њихових локација. Приликом преузимања отпада, оператер је дужам да неопасан отпад рaзврста у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. Гласник РС“, бр. 56/10).

Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет дана од дана објављивања обавештења на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб, у Ужицу.

Обавештење објављено на сајту Града Ужица www.graduzice.rs дана 28.02.2020.године.