Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат "Складиштење и механички третман неопасног отпада" носиоца пројекта "Гули-Гули" д.о.о.
28/01/2021

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат “Складиштење и механички третман неопасног отпада” носиоца пројекта “Гули-Гули” д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-32/20

Датум: 27.01.2021.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „ГУЛИ-ГУЛИ“ ДОО, ул.Драгачевска бб, Севојно, МБ: 07385617, ПИБ: 101500304, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину дана 12.01.2021. год, за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ који се налази на кат. парцели бр. 4177 КО Севојно, у ул.Драгачевска бб, Севојно, Ужице.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр.135/04 и 36/09) и чл. 5. наведеног Правилника, дана 08. фебруара 2021. године, од 12,00 до 13,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања.

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о ажурирану Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију. Студију можете погледати ОВДЕ.