Obaveštenje o Nacrtu planiranih prihoda, rashoda i investicija Grada Užica za 2019. godinu
16/11/2018

Obaveštenje o Nacrtu planiranih prihoda, rashoda i investicija Grada Užica za 2019. godinu

Grad Užice poziva sve građane, stručnu javnost i ostale zainteresovane aktere da se, u okviru postupka pripreme budžeta za 2019. godinu, upoznaju sa Nacrtom planiranih prihoda, rashoda i investicija Grada Užica za narednu godinu.

Nacrt planiranih prihoda Grada Užica za 2019. godinu možete pogledati OVDE.

Nacrt planiranih rashoda Grada Užica za 2019. godinu možete pogledati OVDE.

Nacrt planiranih investicija Grada Užica za 2019. godinu možete pogledati OVDE.

Imajući u vidu javni interes i cilj da se na najbolji mogući način iskoriste sredstva sa kojima raspolažemo, pozivamo vas da date svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava i konsultacije održavaju se u periodu 16.11.2018.  do 06.12.2018. godine.

Vaše predloge i sugestije možete poslati putem elektronske pošte na adresu budzet2019@uzice.rs ili pisanim putem – Gradska uprava za finansije, Dimitrija Tucovića 52, sa naznakom Budžet 2019. godine (putem pošte ili predajom na pisarnici gradske uprave).

Sastanak u okviru javne rasprave održaće se  01. 12. 2018. godine u Velikoj sali Gradske kuće sa početkom u 11 časova.